Przewody kompozytowe

Kategoria: 
Przewody kompozytowe

Węże kompozytowe COMPOFLEX konstruowane są dla spełnienia najbardziej wymagających zastosowań na całym świecie i charakteryzują się wyjątkowym bezpieczeństwem podczas masowego przeładunku cieczy nawet takich, jak niebezpieczne chemikalia i węglowodory. Zapewniają wyjątkowe bezpieczeństwo dla pracowników pracujących przy przeładunkach, a także redukują do minimum ryzyko zanieczyszczenia środowiska.